Examen de disertație - sesiunea vară 2020

Examenele de disertație la Facultatea design de produs și mediu se vor desfășura în perioada 16-24 iulie 2020.

Dosarele de înscriere la examenul de finalizare studii, sesiunea de vară 2020, se vor trimite electronic la Secretariatul facultății , la adresa f-dpm@unitbv.ro în perioada 29 iunie - 3 iulie 2020

Acte necesare 

 

Formulare:

Proiectul de disertație se predă la secretarul comisiei de examinare cu cel puțin 5 zile înainte de data la care este programată examenul de finalizare a studiilor. Termenul limită de predare este:

Design de produs pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului - 15 iulie ora 23.59

Sisteme mecatronice pentru industrie și medicină - 11 iulie ora 23.59

Conform  articolului 18, punctul (10’) din Metodologia organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, în acest an universitar lucrările se vor depune electronic, în format pdf, prin încărcarea pe platforma de e-learning a universității, într-o secțiune creată special pentru promoția curentă, iar fișa lucrării care o însoțește va avea semnătura scanată a coordonatorului științific și va fi de asemenea transmisă electronic. La aceeași secțiune se va încărca și consimțământul absolventului privind înregistrarea evaluării.

Comisii și date de examen

ATENȚIE!   Proiectele de diplomă respinse de conducătorul științific au ca urmare neprezentarea candidaților respectivi la susținerea examenului de finalizare a studiilor.