Rezultate admitere faza finală 18 septembrie 2023

 

PERIOADA PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI – FAZA FINALĂ SEPTEMBRIE: 19 septembrie 2023, orele 9:00 - 13:00, sala DI2, str. Universității nr. 1. 

CONFIRMAREA UNUI LOC FĂRĂ TAXĂ

 

CONFIRMAREA UNUI LOC CU TAXĂ

 

Dacă confirmarea locului nu este făcută de candidat, este necesară o împuternicire olografă (model împuternicire).

Candidații care în faza I au ocupat un loc cu taxă, iar în faza finală septembrie au ajuns pe loc bugetat, pot solicita retragerea primei tranșe din taxa de școlarizare pe adresa de email a comisiei de admitere admitere-dpm@unitbv.ro și f-dpm@unitbv.ro.

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – români de pretutindeni

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Design industrial FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Design industrial (în limba engleză) FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Ingineria sistemelor de energii regenerabile FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Ingineria și protecția mediului în industrie FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Mecatronică FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Optometrie FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Inginerie Medicală FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI ABSENȚI
CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

CANDIDAȚI RESPINȘI