Masterat

 

Programe de studii

Domeniul de masterat în care se încadrează programul de studii este Inginerie Industriala iar durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Programul este coordonat de Centrul de Cercetare Științifică: Sisteme de Energii Regenerabile și Reciclare. Programul de studii este structurat pe trei filiere care au un set de cursuri comune în anul I Sem. I (Proiectare avansata în inginerie, Eco-design, etc.); începând cu Sem. II cele trei filiere au, cu precădere, cursuri specifice:

  • - Design de Produs - Modul avansat: cursuri avansate în domeniul utilizării programelor software de ultima ora aplicate în toate etapele procesului de design de produs. Alături de acestea sunt cursuri care dezvolta competente de analiza a ciclului de viață al produselor de la design, manufacturare pana la disponibilizare la încetarea ciclului de viață.
    - Designul și Managementul Sistemelor de Energii Regenerabile: oferă cursuri care pregătesc profesioniști în conceperea și proiectarea avansata a sistemelor de energii regenerabile, atât la nivelul industriilor dezvoltatoare de produs cat și în domeniul construcțiilor, instalațiilor, etc. Filiera cuprinde cursuri unicat la nivel național despre adaptarea sistemelor de energii regenerabile la mediul de implementare.
  • - Designul Proceselor de Mediu și Evaluare a Riscurilor: cuprinde cursuri avansate de control al poluării și al proceselor de depoluare, cu accent asupra materialelor și proceselor noi care permit încadrarea în dinamica impusa calității mediului, cu costuri acceptabile.
     

Plan de învățământ 2021 - 2023

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Mecatronică și robotică. Durata studiilor este de 2 ani, respective 4 semestre (120 de credite ECTS). Prevăzut ca o esențială continuare a studiilor de licență, programul de master vizează dezvoltarea unor programe formative și de cercetare pentru obținerea de cunoștințe aprofundate în subdomeniile transdisciplinare ale ingineriei mecatronice în acord cu tendințele moderne ale tehnicii și asigurând o combinație sinergetică între mecanica de precizie, sistemele electronice de comandă și control și informatică, ce servește proiectării, realizării, punerii în funcțiune și exploatării de sisteme automate de înaltă performanță. Pentru realizarea misiunii şi obiectivelor propuse, programul de master este structurat pe două trasee didactice: Sisteme mecatronice avansate şi Sisteme mecatronice în medicină şi optometrie.

 

Discipline studiate: În primul an de studii sunt programate discipline care asigură instruirea într-un trunchi comun a celor două trasee. Din semestrul trei cele două trasee didactice se despart având programate discipline specifice.

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer mecatronist, expert inginer mecatronist, cercetător mecatronist, inginer pentru sisteme şi echipamente de automatizare; inginer clinic; bioinginer medical; inginer optometrist etc.
ADMITERE

 

Plan de învățământ 2021 - 2023