Adeverințe de absolvire / lichidare 2024

În atenția absolvenților ciclului de licență care au susținut examenul de finalizare studii în sesiunea de vară 2024.

Adeverințele de absolvire de la toate programele de studii de la ciclul de licență pot fi ridicate de la Secretariat.

În vederea ridicării adeverinței de absolvire studenții se vor prezenta la Secretariat, sala DI4,  în perioada 8-12 iulie 2024, între orele 8:30-11:00 sau 13:00-15:00, având asupra lor

1. Cartea de identitate,

2. Nota de lichidare completată la punctul I și II, după cum urmează:

  • la punctul I: datele personale,
  • la punctul II: „diplomă de balaureat și foaie matricolă”. 

 

3. Carnetul de student și legitimația de călătorie - absolvenții care nu mai au carnetul de student și legitimația, vor da un anunț la un ziar prin care le declară pierdute și nule și vor depune dovada anunțului.

 

Cei care au fost înscriși la bibliotecă, înainte să se prezinte la secretariat, trebuie să predea permisul de bibliotecă la Aulă!

Pentru ridicarea adeverinței în perioada și intervalele orare de mai sus, nu mai este necesară programare prealabilă.

DOAR absolvenții care nu se pot prezenta în perioada și/sau intervalele orare de mai sus, vor face programare individual, pentru o dată ulterioară, prin mail (f-dpm@unitbv.ro), sau prin telefon (+ 40 268 473113 / 0711975563).